Inovační a podnikatelská platforma, spolek ; dříve Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje

Inovační a podnikatelská platforma, spolek je zájmové sdružení právnických osob jehož záměrem je posilovat konkurenční pozice především malých a středních podniků, usilovat o lepší součinnost všech subjektů v inovačním prostředí a tím docílit lepšího využití výzkumných a inovačních kapacit. Prostřednictvím vhodných nástrojů, aktivit a projektů posilovat orientaci výzkumu na potřeby trhu a zefektivňovat transfer technologií a znalostí do praxe.

Kontakt


Ředitel úřadu
Ing. Břetislav Svozil, CSc.
Dvořákova 14, 602 00 Brno
tel/fax:+420 542 425 260
e – mail: reditel@khkjmk.cz

Asistentka
Renata Vlašínová
tel: 542 425 261
e - mail: info@khkjmk.cz

Inovační a podnikatelská platforma, spolek

Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

korespondenční adresa:
Dvořákova 14
602 00 Brno
info@khkjmk.cz
+420 542 425 261
Volení zástupci
Ing. Michal Štefl - předseda představenstva 
Svotopluk Bagara - předseda dozorčí rady